ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 17
تلفن تماس: 36689100-031
آکادمی عالی مدیریت و حسابداری

آکادمی عالی مدیریت و حسابداری

با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی با مجوز قطعی شماره 24/1155 مورخ 84/11/18 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نمود.

جامع حسابداری صفر تا صد(عمومی)

جامع حسابداری صفر تا صد(عمومی)

1,815,000 تومان

اطلاعات بیشتر
جامع حسابداری صفر تا صد (ویژه)

جامع حسابداری صفر تا صد (ویژه)

1,815,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

720,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

710,000 تومان

اطلاعات بیشتر
اظهارنویسی و تحریر دفاتر قانونی

اظهارنویسی و تحریر دفاتر قانونی

240,000 تومان

اطلاعات بیشتر
قوانین کار و امور اجتماعی

قوانین کار و امور اجتماعی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
آیین دادرسی مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه

تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه

0 تومان

اطلاعات بیشتر
ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
مبارزه با پول شویی

مبارزه با پول شویی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

0 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار (DBA) با گرایش های مختلف

مدیریت عالی کسب و کار (DBA) با گرایش های مختلف

0 تومان

اطلاعات بیشتر
ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال

0 تومان

اطلاعات بیشتر
صادرات و واردات

صادرات و واردات

0 تومان

اطلاعات بیشتر
سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس

0 تومان

اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

0 تومان

اطلاعات بیشتر
بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

1,595,000 تومان

اطلاعات بیشتر