ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 17
تلفن تماس: 36689100-031
آمادگی آزمون وکالت

آمادگی آزمون وکالت

کاملترین پکیج آمادگی آزمون وکالت، بالاترین آمار قبولی در آزمون وکالت

بسته آموزشی سردفتری

بسته آموزشی سردفتری

0 تومان

اطلاعات بیشتر
آزمون سردفتری

آزمون سردفتری

620,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آزمون و خدمات آموزشی

آزمون و خدمات آموزشی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
بسته آموزشی

بسته آموزشی

0 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس حقوق مدنی

کلاس حقوق مدنی

630,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس اصول فقه

کلاس اصول فقه

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس آیین دادرسی مدنی

کلاس آیین دادرسی مدنی

390,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس حقوق جزا

کلاس حقوق جزا

390,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس آیین دادرسی کیفری

کلاس آیین دادرسی کیفری

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس حقوق تجارت

کلاس حقوق تجارت

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر