ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 17
تلفن تماس: 36689100-031
آمادگی آزمون وکالت

آمادگی آزمون وکالت

کاملترین پکیج آمادگی آزمون وکالت، بالاترین آمار قبولی در آزمون وکالت

بسته های جامع آموزشی

بسته های جامع آموزشی

3,300,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس های حضوری

کلاس های حضوری

3,320,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آزمون های آزمایشی

آزمون های آزمایشی

800,000 تومان

اطلاعات بیشتر
کلاس اصول فقه

کلاس اصول فقه

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حقوق جزا

حقوق جزا

390,000 تومان

اطلاعات بیشتر
حقوق تجارت

حقوق تجارت

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

390,000 تومان

اطلاعات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

230,000 تومان

اطلاعات بیشتر