طراحی نما

دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری

پذيرفتن اين موضوع چندان سخت نيست كه «نما» در ميان مفاهيم مختلف ساختمان‌سازی از اهميت بصری اجتماعی‌تری برخوردار است. نمای يك ساختمان در حقيقت وجه اجتماعی آن ساختمان و زبان ديالوگ و تعامل آن با فضای اطرافش است. ايده‌های يك معمار، در طراحی يك بنا تنها در نمای آن بناست كه رخ می‌نماياند و اگر خوب طراحی شده باشد، ما را با زبان بصری خود به درون دعوت مي‌كند. اين بعد از معماري البته در طراحی شهری نيز اهميت دوچندانی دارد؛ زيبا شدن جلوه ظاهری و بيرونی ساختمان و در نتيجه ايجاد دورنمای مناسب برای محلی كه ساختمان در آن واقع شده است، يكی از اين دلايل است. با توجه به اين موارد می توان نتيجه گرفت نما بعنوان يكی از مهم ترين اركان در طراحی معماری يك بنا حائز اهميت است و باعث جلب توجه سايرين می شود. این دوره به دنبال ایجاد توانایی در افراد مسلط به هنرهای تجسمی و دکوراتیو جهت انتقال مفاهیم آموزشی است. بحث طراحی نما و ايجاد ظاهری جذاب برای بنای طراحی شده در جهان يكی از مهم ترين مباحث بشمار می آيد و دوره های متعدد و كارشناسان خبره ايی در اين زمينه مشغول فعاليت هستند.
در طراحی داخلی و طراحی نمای ساختمان اکثر معماران به دنبال فریب دادن چشم انسان ها هستند. به طور مثال نور منعکس شده از فضای بیرون وارد چشم ما شده و به شبکیه چشم ما میرسد. شبکیه یک صفحه ی کاملا صاف و تخت است . پس ما در شبکیه یک تصویر ۳ بعدی نداریم در واقع باید با محاسبه ذهنی فضای ۳ بعدی را باز آفرینی و درک کنیم
دید دو چشم ما با هم کمی تفاوت دارند ولی برای درک فضای سه بعدی بر خلاف باور خیلی از مردم چشم انسان بر این دو تصویر متفاوت تکیه نمی کنیم در اصل مفاهیمی مانند بافت – پرسپکتیو – اشیاء دور و نزدیک داریم و به رنگها نور و رنگ آسمانه هر فضا دقت می کنیم. پس در واقع با دستکاری کردن مراجع دید میتوانیم سیستم بینایی خودمان را تغییر دهیم و چشم را فریب دهیم.

سبک شناسی
تناسبات طلایی و اصول هندسی
مبانی هنرهای تجسمی
نورپردازی
مصالح شناسی
اصول اجرایی، فنی، نحوه اتصالات مربوطه و طراحی نقشه های اجرایی
تحلیل و بررسی پروژه های برتر
رعایت ضوابط شهرداری در مراحل طراحی و اجرا
ضوابط طراحی نما ساختمان های بلند مرتبه
مدیریت طرحی و اجرا : تنظیم قرارداد، نحوه تعامل با کارفرما، متره و برآورد و اصول ارائه طرح

آشنايی با اصول و مقدمات و مبانی اوليه معماری

دانشجویان مرتبط با صنعت ساختمان
مهندسین تازه فارغ التحصیل و حرفه ای مرتبط با صنعت ساختمان
مجریان و فعالان در حوزه اجرایی
سرمایه گذاران و کارفرمایان

توانایی فعاليت در حوزه گسترده طراحی نما و همكاری با دفاتر مهندسی

طراحی نمای ساختمان بسیار مهم است زیرا در زمان وارد شدن به ساختمان اولین چیزی که چشم آدمی را به خود جلب می کند نمای ساختمان است، نمای ساختمان تاثیر بسزایی در تلقی و برداشت اشخاص از کیفیت و نوع ساخت پروژه شما دارد یک طراحی و اجرای جذاب و با کیفیت در ظاهر ساختمان شما می تواند اثری شاخص و به یاد ماندنی را در ذهن بیننده تداعی کند.
طراحی نمای ساختمان با توجه به رقابت بازار مسکن و همچنین بالا رفتن توقع و سلیقه کارفرمایان امری ضروری است. در حقیقت نمای ساختمان یکی از مهم ترین عنصر در طراحی ، زیباسازی و باعث افزایش عمر ساختمان می باشد.

طراحی با اصول طراحی حرفه ای نما
طراحی با نرم افزارهای طراحی نما و نیز اصول اسکیس، راندو و ..
طراحی نمای ساختمان یک طبقه و دو طبقه و چند طبقه
طراحی نمای ساختمان تجاری،و طراحی نما ساختمان ادارای، مجتمع های مسکونی و …

معرفی دوره

پذيرفتن اين موضوع چندان سخت نيست كه «نما» در ميان مفاهيم مختلف ساختمان‌سازی از اهميت بصری اجتماعی‌تری برخوردار است. نمای يك ساختمان در حقيقت وجه اجتماعی آن ساختمان و زبان ديالوگ و تعامل آن با فضای اطرافش است. ايده‌های يك معمار، در طراحی يك بنا تنها در نمای آن بناست كه رخ می‌نماياند و اگر خوب طراحی شده باشد، ما را با زبان بصری خود به درون دعوت مي‌كند. اين بعد از معماري البته در طراحی شهری نيز اهميت دوچندانی دارد؛ زيبا شدن جلوه ظاهری و بيرونی ساختمان و در نتيجه ايجاد دورنمای مناسب برای محلی كه ساختمان در آن واقع شده است، يكی از اين دلايل است. با توجه به اين موارد می توان نتيجه گرفت نما بعنوان يكی از مهم ترين اركان در طراحی معماری يك بنا حائز اهميت است و باعث جلب توجه سايرين می شود. این دوره به دنبال ایجاد توانایی در افراد مسلط به هنرهای تجسمی و دکوراتیو جهت انتقال مفاهیم آموزشی است. بحث طراحی نما و ايجاد ظاهری جذاب برای بنای طراحی شده در جهان يكی از مهم ترين مباحث بشمار می آيد و دوره های متعدد و كارشناسان خبره ايی در اين زمينه مشغول فعاليت هستند. در طراحی داخلی و طراحی نمای ساختمان اکثر معماران به دنبال فریب دادن چشم انسان ها هستند. به طور مثال نور منعکس شده از فضای بیرون وارد چشم ما شده و به شبکیه چشم ما میرسد. شبکیه یک صفحه ی کاملا صاف و تخت است . پس ما در شبکیه یک تصویر ۳ بعدی نداریم در واقع باید با محاسبه ذهنی فضای ۳ بعدی را باز آفرینی و درک کنیم دید دو چشم ما با هم کمی تفاوت دارند ولی برای درک فضای سه بعدی بر خلاف باور خیلی از مردم چشم انسان بر این دو تصویر متفاوت تکیه نمی کنیم در اصل مفاهیمی مانند بافت – پرسپکتیو – اشیاء دور و نزدیک داریم و به رنگها نور و رنگ آسمانه هر فضا دقت می کنیم. پس در واقع با دستکاری کردن مراجع دید میتوانیم سیستم بینایی خودمان را تغییر دهیم و چشم را فریب دهیم.

سرفصل های آموزشی

سبک شناسی
تناسبات طلایی و اصول هندسی
مبانی هنرهای تجسمی
نورپردازی
مصالح شناسی اصول اجرایی، فنی، نحوه اتصالات مربوطه و طراحی نقشه های اجرایی
تحلیل و بررسی پروژه های برتر
رعایت ضوابط شهرداری در مراحل طراحی و اجرا
ضوابط طراحی نما ساختمان های بلند مرتبه
مدیریت طرحی و اجرا : تنظیم قرارداد، نحوه تعامل با کارفرما، متره و برآورد و اصول ارائه طرح

پیش نیاز دوره

- ترسیم فنی
- حجم شناسی
- اسکیس
- آشنایی با سبک مدرن و کلاسیک

مخاطبان دوره

دانشجویان مرتبط با صنعت ساختمان
مهندسین تازه فارغ التحصیل و حرفه ای مرتبط با صنعت ساختمان
مجریان و فعالان در حوزه اجرایی
سرمایه گذاران و کارفرمایان

بازار کار دوره

توانایی فعاليت در حوزه گسترده طراحی نما و همكاری با دفاتر مهندسی طراحی نمای ساختمان بسیار مهم است زیرا در زمان وارد شدن به ساختمان اولین چیزی که چشم آدمی را به خود جلب می کند نمای ساختمان است، نمای ساختمان تاثیر بسزایی در تلقی و برداشت اشخاص از کیفیت و نوع ساخت پروژه شما دارد یک طراحی و اجرای جذاب و با کیفیت در ظاهر ساختمان شما می تواند اثری شاخص و به یاد ماندنی را در ذهن بیننده تداعی کند. طراحی نمای ساختمان با توجه به رقابت بازار مسکن و همچنین بالا رفتن توقع و سلیقه کارفرمایان امری ضروری است. در حقیقت نمای ساختمان یکی از مهم ترین عنصر در طراحی ، زیباسازی و باعث افزایش عمر ساختمان می باشد.

توانایی شما پس از دوره

طراحی با اصول طراحی حرفه ای نما
طراحی با نرم افزارهای طراحی نما و نیز اصول اسکیس، راندو و ..
طراحی نمای ساختمان یک طبقه و دو طبقه و چند طبقه
طراحی نمای ساختمان تجاری،و طراحی نما ساختمان ادارای، مجتمع های مسکونی و …

تلفن تماس

031-36689100
031-36688884

نشانی

اصفهان/ خیابان شیخ صدوق جنوبی/ حد فاصل میدان برج و خیابان فرایبورگ/ روبه روی پارک مرداویج/ ساختمان دانش پژوهان

مشاوره رایگانکلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان است