راه اندازی لابراتوار زبان

در راستای رضایت دانش پذیران زبان انگلیسی موسسه کلاس های زبان مجهز به لابراتوار با سیستم های بروز hp  گشته است.

امید است این قدم منجر به پیشرفت هر چه بیشتر دانش پذیران گردد.

Leave a Reply