رونمایی از سایت جدید موسسه

بعد از ۱ ماه کار مداوم تیم انفورماتیک موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان سایت جدید این موسسهبه صورت بتا رونمایی گردید.

امید است وب سایت جدید موسسه باعث ارتباط موثر تر شما دانش پذیران گرامی با موسسه گردد.

با توجه به نسخه بتا بودن سایت ممکن است باگ هایی در سایت مشاهده گردد که انشاالله تا یک هفته اینده همگی برطرف خوهد شد. در ضمن به مرور صفحات دپارتمان های مختلف فعال می گردد.

Leave a Reply