مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)

جزئیات دوره
نام دوره آمادگی طرح فراگیر مدیریت دولتی(کلیه گرایشها)
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
دروس ترم یک
حقوق اساسی سازمان های دولتی

۲ واحد

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۲ واحد

مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲ واحد
اداره امور عمومی در اسلام ۲ واحد
معرفی رشته

مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)، به منظورتربیت مدیران شایسته ای است که بتوانند وظایف پنج گانه محوله را به نحو احسن در سازمان ها و تشکیلات دولتی کشور انجام دهند بنیانگذاری گردیده. این وظایف عبارتند از:
– برنامه ریزی و اجرای آن
– سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان به نحوی که با تقسیم کار بتواند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهای جزئی افزایش دهد
– عملیات امور استخدامی یا کارگزینی کارکنان جدید
– هدایت و راهبری
– نظارت و کنترل

آینده شغلی

این رشته به دلیل برخورداری از گرایش ها و زیرمجموعه های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش های دولتی و خصوصی است. فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت هستند. هم چنین این فارغ التحصیلان به عنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست گذاری های بخش دولتی می توانند فعالیت کنند.

تلفن تماس

031-36689100
031-36688884

رایانامه

daneshpajouhan_ac_ir@

نشانی

اصفهان/ خیابان شیخ صدوق جنوبی/ حد فاصل میدان برج و خیابان فرایبورگ/ روبه روی پارک مرداویج/ ساختمان دانش پژوهان

مشاوره رایگانکلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان است