مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی ورزش)

جزئیات دوره
نام دوره آمادگی طرح فراگیر مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی ورزش)
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
دروس ترم یک
نظریه های سازمان و مدیریت

۲ واحد

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

۲ واحد

روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۲ واحد
اصول و مبانی مدیریت ۲ واحد
معرفی رشته

این حقیقت که حوزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده، نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد، مهر تاییدی به اهمیت و الزام این رشته می باشد. فارغ التحصیلان رشته قادر خواهند بود تا با نگاه مدیریتی در جایگاه یک مدیر یا کارشناس ارشد ورزشی، وظایف مهمی چون سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل را در متن فعالیتهای ورزشی پیاده نمایند. در گرایش بازاریابی شخص با مفهوم بازاریابی، اهمیت، ابعاد، فرایندها آمیخته و جدیدترین فلسفه بازاریابی، طراحی برنامه ها، منابع درآمدهای ورزشی، بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت در بازاریابی آموزش می بیند.

آینده شغلی

۱- تدریس درس مدیریت ورزشی در دوره های کاردانی و کارشناسی
۲- تدریس در کارگاه های آموزشی مدیران ورزشی
۳- اداره امور و کارشناسی سازمانهای ورزشی دولتی – خصوصی
۴- اداره امور و کارشناسی فدراسیونها و هیئت ها و انجمن های ورزشی
۵- سرپرستی تیم ها و کاروانهای ورزشی
۶- اداره و کارشناسی اماکن ورزشی

تلفن تماس

031-36689100
031-36688884

رایانامه

daneshpajouhan_ac_ir@

نشانی

اصفهان/ خیابان شیخ صدوق جنوبی/ حد فاصل میدان برج و خیابان فرایبورگ/ روبه روی پارک مرداویج/ ساختمان دانش پژوهان

مشاوره رایگانکلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان است