مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA

دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری
دوره های تخصصی معماری

مدیریت راهبردی کسب و کار ( Master of Business Administration ) یا به اختصار MBA گنجینه ایست حاوی دانش و مهارت های جدید و کاربردی مدیریت برای حل مسائل و چالش های مدیریتی که به انسان دیدی برتر نسبت به مدیریت اعطا می نماید.

رهبری یا Leadership
حوزه علوم حسابداری و مالی Finance & Accounting
مدیریت بازاریابی یا Marketing Management
مدیریت عملیات یا Operations Management
آمار و مبانی ریاضی تصمیم گیری

دوره های مدیریت که در این موسسه برگزار میشود به طور تخصصی و صفر تا صد است و نیازمند پیش نیاز خاصی در این رشته نمیباشد و شما با هر رشته و مقطعی میتوانید از این دوره استفاده کنید.

تمامی افراد علاقه مند به دانش و حرفه مدیریت MBA میتوانند از این دوره استفاده کنند
دوره MBA به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند

نوع و ماهیت رشته مدیریت به گونه ای که شما در تمامی حرفه ها و مشاغل میتوانید از این دانش استفاده کنید.چرا که امروز وسعت بسیار زیادی در زندگی روز مره و بهبود عملکرد دارد.

گذراندن این دوره شخص دارای بینش و نگرش عالی در حیطه چشم انداز ها و اهداف سازمانی و برون سازمانی خواهد بود میتواند به طور خیلی عالی و حرفه ای و تخصصی در این حسطه فعالیت عالی داشته باشد

معرفی دوره

مدیریت راهبردی کسب و کار ( Master of Business Administration ) یا به اختصار MBA گنجینه ایست حاوی دانش و مهارت های جدید و کاربردی مدیریت برای حل مسائل و چالش های مدیریتی که به انسان دیدی برتر نسبت به مدیریت اعطا می نماید.

سرفصل های آموزشی

رهبری یا Leadership
حوزه علوم حسابداری و مالی Finance & Accounting
مدیریت بازاریابی یا Marketing Management
مدیریت عملیات یا Operations Management
آمار و مبانی ریاضی تصمیم گیری

پیش نیاز دوره

دوره های مدیریت که در این موسسه برگزار میشود به طور تخصصی و صفر تا صد است و نیازمند پیش نیاز خاصی در این رشته نمیباشد و شما با هر رشته و مقطعی میتوانید از این دوره استفاده کنید.

مخاطبان دوره

تمامی افراد علاقه مند به دانش و حرفه مدیریت MBA میتوانند از این دوره استفاده کنند دوره MBA به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند

بازار کار دوره

نوع و ماهیت رشته مدیریت به گونه ای که شما در تمامی حرفه ها و مشاغل میتوانید از این دانش استفاده کنید.چرا که امروز وسعت بسیار زیادی در زندگی روز مره و بهبود عملکرد دارد.

توانایی شما پس از دوره

گذراندن این دوره شخص دارای بینش و نگرش عالی در حیطه چشم انداز ها و اهداف سازمانی و برون سازمانی خواهد بود میتواند به طور خیلی عالی و حرفه ای و تخصصی در این حسطه فعالیت عالی داشته باشد

تلفن تماس

031-36689100
031-36688884

نشانی

اصفهان/ خیابان شیخ صدوق جنوبی/ حد فاصل میدان برج و خیابان فرایبورگ/ روبه روی پارک مرداویج/ ساختمان دانش پژوهان

مشاوره رایگانکلیه حقوق متعلق به مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان است