ساعت پاسخگویی: شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 17
تلفن تماس: 36689100-031
  • Space

    لیست خبر

    دانش پژوهان

کلیه کلاس های خانم دکتر مختاری این هفته در مرکز شهید بهشتی برگزار می شود

کلیه کلاس های خانم دکتر مختاری این هفته در مرکز شهید بهشتی برگزار می شود

1397/08/10 12:12 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
کلاس منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از جمعه 11 آبان ماه هر هفته از ساعت 8 الی 11 با دکتر روشن برگزار می شود

کلاس منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از جمعه 11 آبان ماه هر هفته از ساعت 8 الی 11 با دکتر روشن برگزار می شود

1397/08/10 12:11 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
کلاس آقای دکتر گلورز رشته روانشناسی بالینی از تاریخی 10 آبان ماه هر هفته 5شنبه ها در مرکز دبیرستان بهشتی برگزار می شود.

کلاس آقای دکتر گلورز رشته روانشناسی بالینی از تاریخی 10 آبان ماه هر هفته 5شنبه ها در مرکز دبیرستان بهشتی برگزار می شود.

1397/08/10 12:10 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
رشته هوش جمعه 11 آبان مرکز چهارباغ بالا، بعد از چهارراه دکتر شریعتی، جنب اداره ثبت، کوچه سرور ساختمان دانش پژوهان طبقه دوم از ساعت 8 الی 14:15 با دکتر راعی برگزار می شود

رشته هوش جمعه 11 آبان مرکز چهارباغ بالا، بعد از چهارراه دکتر شریعتی، جنب اداره ثبت، کوچه سرور ساختمان دانش پژوهان طبقه دوم از ساعت 8 الی 14:15 با دکتر راعی برگزار می شود

1397/08/10 12:10 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
کلاس ژنتیک 10 آبان ماه مرکز چهارباغ بالا، بعد از 4راه دکتر شریعتی، جنب اداره ثبت، کوچه سرور، ساختمان دانش پژوهان، طبقه دوم از ساعت 13:45 الی 20 با دکتر موسوی برگزار می شود

کلاس ژنتیک 10 آبان ماه مرکز چهارباغ بالا، بعد از 4راه دکتر شریعتی، جنب اداره ثبت، کوچه سرور، ساختمان دانش پژوهان، طبقه دوم از ساعت 13:45 الی 20 با دکتر موسوی برگزار می شود

1397/08/10 12:08 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
برنامه کلاس مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

برنامه کلاس مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

1397/08/07 19:01 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
برنامه کلاس آموزش زبان انگلیسی

برنامه کلاس آموزش زبان انگلیسی

1397/08/06 15:13 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب
برنامه کلاسی رشته بیوشیمی

برنامه کلاسی رشته بیوشیمی

1397/08/02 12:55 مدیریت سامانه
...
ادامه مطلب