بورس و بازار های مالی

آکـادمی بورس و بازار های مالی

کسب سود بالا با ریسک پایین
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

آکـادمی بورس و بازار های مالی


آکادمی عالی بورس و بازارهای مالی با هدف ایجاد بستر برای آموزش سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه شکل گرفته است. آموزش بورس و یادگیری روش های سرمایه گذاری در بازار سهام یکی از الزامات خرید و فروش سهام محسوب می شود چرا که برای کاهش ریسک و انجام معاملات منطقی حتما می بایست فاکتورها و عوامل مختلف در بازار بورس را بتوانید بررسی و تجزیه و تحلیل کنید. این آموزش ها می تواند تضمینی برای موفقیت در بازارهای سرمایه برای شما باشد.

 

دوره های آکـادمی بورس و بازار های مالی


درخواست مشاوره رایگان


دوره های آموزشی آکـادمی بورس و بازار های مالی


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
27 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری یکشنبه،سه شنبه 21-22:30 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
26 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری جمعه 9-12 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
25 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری پنجشنبه 15-18 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
24 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری دوشنبه، چهارشنبه 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
23 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری یکشنبه سه شنبه 18-21 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
22 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 حضوری یکشنبه،سه شنبه 15-18 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
21 کارگاه بورس پیشرفته مهر 1399 آنلاین یکشنبه سه شنبه 18-21 15 ساعت 12,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام
20 کارگاه بورس مقدماتی مهر 1399 حضوری یکشنبه،سه شنبه 9-12 15 ساعت 11,000,000 ریال 12 نفر ثبت نام