حسابداری

آکـادمی حسابداری

آموزش ببینید استخدام شوید
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

آکـادمی حسابداری


آکادمی عالی حسابداری دانش پژوهان با هدف مهارت آموزی برای افراد جویای کار و علاقمند به حوزه های مالی و حسابداری شکل گرفته است. سرفصل های جامع و متناسب با نیاز بازارکار، انتقال تجربه محیط واقعی کار مدیران مالی حین اجرای دوره و پشتیبانی حرفه آموزان تا بعد از استخدام و معرفی دانشجویان برتر به بازار کار از ویژگی های خاص این بخش می باشد.

دوره های آکـادمی حسابداری


درخواست مشاوره رایگان


دوره های آموزشی آکـادمی حسابداری


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
16 حسابداری غیرمرتبط مهر 1399 حضوری یکشنبه سه شنبه 15-18 200 ساعت 39,600,000 ریال 29,700,000 ریال 20 نفر ثبت نام
15 حسابداری غیرمرتبط مهر 1399 حضوری دوشنبه چهارشنبه 18-21 200 ساعت 39,600,000 ریال 29,700,000 ریال 20 نفر ثبت نام