لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
38 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 حضوری عصر روزهای زوج 124 ساعت 72,000,000 ریال 2,000 ریال 14 نفر ثبت نام
37 مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مالی مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 320 ساعت 180,000,000 ریال 140,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
36 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 آنلاین 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
35 LBM مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
34 دوره جامع عمران (صفرتا صد) مهر 1399 حضوری پنجشنبه جمعه 312 ساعت 61,000,000 ریال 56,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
33 ICDL مهر 1399 حضوری یکشنبه 18-21 ، پنجشنبه 15-18 72 ساعت 21,000,000 ریال 15,750,000 ریال 15 نفر ثبت نام
32 طراحی وب با WORDPRESS مهر 1399 حضوری دوشنبه، چهارشنبه 15-18 120 ساعت 52,000,000 ریال 39,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
31 تعمیرات موبایل مهر 1399 حضوری شنبه، سه شنبه 18-21 64 ساعت 39,000,000 ریال 29,250,000 ریال 15 نفر ثبت نام
30 تعمیرات لپ‌تاپ مهر 1399 حضوری یکشنبه،پنجشنبه 17-19 64 ساعت 39,000,000 ریال 29,250,000 ریال 15 نفر ثبت نام
29 تکنیک های پتینه مهر 1399 حضوری دوشنبه ها 18-21 32 ساعت 15,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام