پذیرش در دوره های مشترک فراگیر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با برخی از دانشگاههای کشور آلمان

پذیرش در دوره های مشترک فراگیر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با برخی از دانشگاههای کشور آلمان

دوره های فراگیر کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله در رشته های مختلف در واحد تهران جنوب نیز دانشجویانی را تحت پوشش خود قرار می دهد. دانشگاه آزاد اسلامی شرایطی را فراهم آورده که دانشجویان ...
پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی

متقاضیانی که بنا به هر دلیلی نتوانستند در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند؛ می توانند به روش فراگیر در مقطع تحصیلی ارشد به تحصیل بپردازند. به این صورت که داوطلب می تواند رشت...
راهنمای پذیرش دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

راهنمای پذیرش دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

کسب علم و تحصیل در دانشگاه پیام نور مبتنی بر نظام خاص آموزش است که با تحصیل در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بارویکرد مرسوم(سنتی) تفاوت اساسی دارد. در نظام آموزشی این دانشگاه محور اصلی یادگیری د...
شرایط ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

شرایط ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

علاقه مندان به تحصیل در دوره فراگیر دانشگاه پیام نور در صورت داشتن شرايط زير، می توانند به عنوان متقاضي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در يـك كـد رشـته امتحاني ثبت نام و  در دوره های کارشناسی ارشد ن...
مدارک مورد پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورو دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک مورد پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورو دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به تاریخ انتشار دفترچه آزمون کارشناسی ارشد کلیه  دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تایید وزارتین ویا دانشجویان سال آخر کارشناسی (به شرط فارغ التحصیلی تا تاری...
مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

برابر ضوابط در دوره ي دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نميگيرد، لذا متقاضيان مورد علاقمند بـه تحصـيل در دوره هـاي فراگيـر دانشـگاه پيام نورو فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت اول) علاوه بر شر...
رشته های امتحانی دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

رشته های امتحانی دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

متقاضیان حائذ شرایط ثبت نام اعم از دارا بودن شرایط عمومی و مدارک مورد پذیرش و یا دانشجویان ترم آخر کارشناسی و طلاب سطح 2 حوزه های علمیه که در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه نیز برخورد...
ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به رشته کارشناسی در رشته مورد علاقه

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به رشته کارشناسی در رشته مورد علاقه

با توجه به مندرجات دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد امکان ثبت نام برای متقاضیانی که از شرایط عمومی و مدارک مورد پذیرش و در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه برخوردار باشند، ...
پذیرش طلاب سطح 2 و فضلای حوزه علمیه در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرش طلاب سطح 2 و فضلای حوزه علمیه در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

براساس مصوبه شماره 368 در قسمت 1374/11/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلای حوزه علمیه که براساس مدارک صادر شده مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان و یا خراسان رضوی دروه سطح دو را با موفقیت گذرن...
پذیرش دانشجویان ترم آخر کارشناسی در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ودانشگاه آزاد اسلامی

پذیرش دانشجویان ترم آخر کارشناسی در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ودانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان ترم آخر کارشناسی که از شرایط عمومی و در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه برخوردار باشند، در صورتیکه تا تاریخ پایان شهریور آن سال تحصیلی  دانش آموخته شوند می توانند در آزم...
ثبت نام آزمون دوره های فراگیر کاشناسی ارشد دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

ثبت نام آزمون دوره های فراگیر کاشناسی ارشد دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

 ثبت نام بیست و دوم آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور درتاریخ 1400/12/10 لغایت 1400/12/20و همچنین ثبت نام نوبت اول آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اس...
انتشار اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

انتشار اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

اطلاعیه دریافت کارت و برگزاری آزمون نوبت بیست و دوم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور و نوبت اول فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان...
دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه وبرگ راهنمای آزمون نوبت بیست و دوم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور و نوبت اول فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 1401/04/21 الی 14...
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

نوبت بیست و دوم آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور و نوبت اول آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1401/04/24 برگزار گردیده است، ولی با ...
اعلام نتایج نهایی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

اعلام نتایج نهایی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورنوبت بیست و سوم و دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

تاریخ نتایج نهایی نوبت بیست و دوم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته پیام نور و نوبت اول دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی نیمه اول شهریور ماه 1401 بوده و این در حالی است ...