اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی

اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی

اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

بدین وسیله به اطلاع کارمندان دولت و مخاطبان گرامی می‌رساند موسسه آموزش عالی آزاد دانش‌پژوهان موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارمندان دولت به شماره679344 گردید.

براین اساس به موسسه اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارمندان دولت و دستورالعمل‌های مربوطه، دوره‌های آموزشی شغلی گروه فنی و مهندسی را در حیطه آموزشی در چارچوب برنامه‌های آموزشی مصوب سالانه دستگاه‌های اجرایی ،برگزار نماید.

 

دیدن گواهینامه صلاحیت