اطلاعيه دبيرخانه شوراي سنجش در رابطه با عدم پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر از سال 1400

اطلاعيه دبيرخانه شوراي سنجش در رابطه با عدم پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر از سال 1400

اطلاعيه دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در رابطه با عدم پذیرش دانشجو به شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور از سال 1400

بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان کارشناسی ارشد و موسساتی که در زمینه دوره های فراگیر فعالیت دارند مي‌رساند، براساس مصوبه جلسه 16 مورخ 10/8/99 شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی،در سال 1399 برای آخرین بار پذیرش به شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور انجام می گیرد و از سال 1400 این نوع پذیرش با توجه به مغایرت با «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» لغو می گردد و هیچ موسسه ایی مجاز نیست برای داوطلبان دوره های فراگیر برگزار کند و در صورت مشاهده هر نوع فعالیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی