افراد مشهور نامتعادل هستند

افراد مشهور نامتعادل هستند

افراد مشهور شبیه اطرافیان خود نیستند و عملکرد آنها نیز شبیه افراد معمولی نیست. افراد سرشانس قدرت های بسیار و در مقابل آن هم نقطه ضعف های بسیاری هم دارند، اما نقاط ضعف آن ها در برابر درخشش آنان در حرفه شان اصلا به چشم نمی آید.

آنچه که منجر به دستاوردهای حیرت آور آنان می شود، تمرکز بر روی قدرت و خلاقیت آنها تا رسیدن به معیارهای واقعی می باشد.

محل کار شما، شرکت، موسسه و یا هرجای دیگر، یک فاکتور مشخص کننده برای این معیارهای برجسته و پیش رفت شما به حساب می آید.

اگر 20 درصد از شغل های موجود باعث 80 درصد منافع جاری شود. پس به دنبال شغلی باشید که قدرت توازن نداشتن شما را آشکار سازد. متعارف بودن امری میانه است.

نظرات کاربران