امتیازات و سهمیه های قانونی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

امتیازات و سهمیه های قانونی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

امتیازات و سهمیه های قانونی آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

 • امتیازات و سهمیه هاي قانونی:
  الف- به استناد بند چ ماده 88قانون برنامه ششم توسعه و ماده 59مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 30درصد از سهمیه پذیرش به ایثارگرانی که حداقل %70نمره آخرین فرد قبول را کسب نموده اند تعلق میگیرد، مفاد آن به شرح زیر می باشد:
  قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، کانون وکلاي دادگستري، کانون کارشناسان رسمی، مکلفند سی درصد  (%30 ) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتري، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستري در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. که به شرح زیر می باشد:
  1- فرزندان و همسران شهدا.
  2- جانبازان با حداقل ده درصد (%10).
  3- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت.
  4- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه.
  5- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (%25) و بالاتر.

 •  استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه ي آزاد را کسب نموده اند نمی باشد.

تذکر: داوطلبان ضروري است تا پایان مهلت ثبتنام نسبت به تعیین وضعیت ایثارگري خود اقدام نمایند. بدیهی است.
پس از پایان مهلت ثبت نام هیچگونه اقدامی امکانپذیر نمیباشد.

6- فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان داراي حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی.

 •  ب-  مراجع ذیصلاح جهت تایید سهمیه ایثارگري:

معاونت منابع انسانی کل وزارت دفاع و پشتیبانی، وزارت جهاد کشاورزي، معاونت نیروي انسانی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت منابع انسانی کل نیروي انتظامی، معاونت منابع انسانی کل ارتش، معاونت سرمایه انسانی کل سازمان بسیج مستضعفین، مرکز عملیات و خدمات نیروي انسانی ستاد کل نیروهاي مسلح و مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران.
تذکر: با توجه به مشکلات پیش آمده در سال هاي گذشته، قبل از ثبت درخواست اعمال سهمیه به ارگان صادر کننده ایثارگري مراجعه کرده و از تایید سهمیه ایثارگري خود از ارگان مربوطه اطمینان حاصل نمایید. پس از اعلام نتایج آزمون سهمیه ایثارگري داوطلبان از ارگان مربوطه استعلام می شود و در صورت عدم تایید، قبولی داوطلب کان لم یکن می باشد.

متقاضیان دارای شرایط و مدارک مورد پذیرش آزمون می توانند در آزمون ثبت نام نموده و با دانستن مواد ومنابع امتحانی خود را برای شرکت در آزمون در زمان مقرر آماده کنند. ضمن اینکه می بایست توجه کافی به تذکرات مهم برگزاری آزمون نیز داشته باشند.