برای تبدیل شدن به یک مشاور حقوقی ماهر باید در چه رشته ای تحصیل کرد

برای تبدیل شدن به یک مشاور حقوقی ماهر باید در چه رشته ای تحصیل کرد

قوانین حقوقی هر کشور مختص همان کشور بوده و افرادی که قصد دارند در کشورمان ایران به عنوان یک مشاور حقوقی انجام وظیفه کنند، باید در دانشگاه های ایران تحصیل کرده و قوانین حقوقی کشورمان را آموخته و برای امور حقوقی به کار گیرند.  این افراد میتوانند در کنکور رشته الهیات و حقوق اسلامی (فقه و مبانی اسلامی و فقه و حقوق اسلامی ) و حقوق شرکت کرده و بعد از قبولی و گذراندن دوره چهار ساله ، مشاور حقوقی شده و در زمینه های غیر تخصصی ، به افراد و سازمان های مختلف مشاوره بدهند.

برای مشاور حقوقی شدن باید مسیر درست را پیمود و مشاور حقوقی توانمند دارای وظایفی است که می تواند در شرکت ها و موسسات آن وظایف رابر عهده بگیرد. 

علاوه بر این، در صورتی که این افراد در کنکور کارشناسی ارشد رشته هایی مانند حقوق خانواده، حقوق شرکت های تجاری، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل ، حقوق جزا و جرم شناسی مانند شرکت کرده و تجربیات کافی به دست آورند، قادر خواهند بود به عنوان مشاور حقوقی تخصصی در شرکت های مخصوصا دولتی مشغول به کار شوند. 
همچنین، علاقمندان به فعالیت در حیطه مشاوره حقوقی میتوانند در دوره مشاوره حقوقی که توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان برگزار میشود شرکت کرده و بعد از آشنایی با همه مفاهیم این حوزه، مدرک مشاوره حقوقی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت کرده و بر اعتبار کار خود در سازمان ها و دانسته هایشان  بیفزایند.