برگزاری آزمون مجدد حضوری دروس عمومی از 8 تا 12 بهمن ماه

برگزاری آزمون مجدد حضوری دروس عمومی از 8 تا 12 بهمن ماه

با عنایت به اعتراض برخی از دانشجویان در خصوص آزمون دروس عمومی بر بستر سامانه مجازی دانشگاه، جهت جلوگیری از تضییع حق دانشجویان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوری دروس عمومی مطابق موارد و جدول ذیل انجام شود. لذا خواهشمند است به صورت گسترده در کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه اطلاع رسانی صورت پذیرد:
1 – آزمون‌های مجدد دروس عمومی صرفاً حضوری می‌باشد.
2- دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری دروس عمومی می‌باشند، ضروریست از تاریخ 8 لغایت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض صرفا از مسیر زیر اقدام نمایند:
پیش خوان "ارائه درخواست‌های آموزشی" – نوع درخواست "ثبت اعتراض به سوالات امتحانی" – انتخاب کددرس – ترم تحصیلی – و ثبت توضیح  "در خواست آزمون مجدد"
توجه: دانشجویانی که مایل به شرکت در آزمون مجدد حضوری می باشند در قسمت توضیحات سامانه صرفا عبارت "در خواست آزمون مجدد" را ثبت نمایند.  (در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن به هیچ نوع اعتراض دیگری پاسخ داده نمی شود و این تاریخ صرفا جهت انعکاس درخواست آزمون مجدد دروس عمومی می باشد).
3- مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
نکته مهم: فقط به دانشجویان معترضی که در فاصله زمانی 8 تا 12 بهمن در پیش خوان تقاضای آزمون مجدد نموده اند، امکان شرکت در آزمون مجدد داده خواهد شد.
4- به محض ثبت اعتراض توسط دانشجو در پیش خوان در بازه زمانی 8 تا 12 بهمن، نمره اول حذف و نمره آزمون مجدد دانشجو در سامانه گلستان جایگزین خواهد شد.
نکته مهم: در صورتیکه دانشجویی نسبت به ثبت اعتراض اقدام نموده ولی در آزمون مجدد شرکت ننماید به جای نمره ی اول  برای دانشجو غیبت ثبت خواهد شد.
5- محل برگزاری آزمون دانشجو مرکز ثبت شده در کارت آزمون دانشجو (کارت آزمون 4011 دانشجو) بوده و به هیچ عنوان برای این آزمون امکان تغییر محل آزمون مقدور نمی باشد.
6- آزمون دروس فوق مطابق جدول ذیل به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

جدول زمانبندی برگزاری مجدد آزمون دروس عمومی       

کددرس

نام درس

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

1233033

اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم )

1401/11/23

08:00

1233029

اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم)

1401/11/23

08:00

1220889

ارزشهاي دفاع مقدس

1401/11/23

09:30

1233025

انديشه اسلامي 1

1401/11/23

11:00

1233030

انديشه اسلامي 1(علوم انساني )

1401/11/23

11:00

1233026

انديشه اسلامي 2

1401/11/23

12:30

1233031

انديشه اسلامي 2(علوم انساني )

1401/11/23

12:30

1220479

انديشه سياسي امام خميني

1401/11/23

14:00

1220478

انديشه سياسي امام خميني

1401/11/23

14:00

1220424

انقلاب اسلامي ايران

1401/11/24

08:00

1220434

انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )

1401/11/24

08:00

1223174

آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي

1401/11/24

09:30

1223175

آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1401/11/24

09:30

1233027

آيين زندگي (اخلاق كاربردي )

1401/11/24

11:00

1220433

آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني

1401/11/24

11:00

1215427

تربيت بدني

1401/11/24

12:30

1215431

تربيت بدني

1401/11/24

12:30

1215429

تربيت بدني ويژه

1401/11/24

12:30

1233028

تفسيرموضوعي قرآن

1401/11/24

14:00

1233032

تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )

1401/11/24

14:00

1233038

تفسيرموضوعي نهج البلاغه

1401/11/25

08:00

1233039

تفسيرموضوعي نهج البلاغه

1401/11/25

08:00

1220658

حفظ جزء 30 قرآن كريم

1401/11/25

09:30

1220657

حفظ جزء 30 قرآن كريم

1401/11/25

09:30

1233043

دانش خانواده و جمعيت

1401/11/25

11:00

1233044

دانش خانواده وجمعيت

1401/11/25

11:00

1212256

زبان خارجي

1401/11/25

12:30

1212255

زبان خارجي

1401/11/25

12:30

1212270

زبان خارجي (دانشپذیری)

1401/11/25

12:30

1211411

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

1401/11/26

08:00

1211410

فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

1401/11/26

08:00

1215432

ورزش 1

1401/11/26

09:30

1215428

ورزش 1

1401/11/26

09:30

1215430

ورزش ويژه

1401/11/26

09:30

1213216

فارسی (دانشپذیری)

1401/11/26

11:00

1213209

فارسي

1401/11/26

11:00

1213210

فارسي

1401/11/26

11:00

1229128

فرهنگ وتمدن اسلام و ايران

1401/11/25

12:30

1229127

فرهنگ وتمدن اسلام و ايران

1401/11/25

12:30

 

برای کسب اطلاع از دوره های آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور و دریافت مشاوره رایگان عدد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.