ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به رشته کارشناسی در رشته مورد علاقه

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به رشته کارشناسی در رشته مورد علاقه

با توجه به مندرجات دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد امکان ثبت نام برای متقاضیانی که از شرایط عمومی و مدارک مورد پذیرش و در صورت مرد بودن از یکی از شرایط مقررات نظام وظیفه برخوردار باشند، در رشته های غیر مرتبط با رشته کارشناسی برای تمامی رشته ها به جز رشته  های مهندسی معماری و طراحی شهری وجود دارد.

این رشته ها در دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور به همین دلیل ستاره دار (*) قرار داده شده اند.

طراحی شهری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری و (کارشناسی نا پیوسته شهرسازی یا معماری- که کاردانی شهرسازی یا معماری دارند) صورت می گیرد.

مهندسی معماری: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و (کارشناسی ناپیوسته معماری- که کاردانی معماری دارند) صورت می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.