دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

دریافت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورنوبت بیست وسوم و فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی نوبت دوم

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه وبرگ راهنمای آزمون نوبت بیست و دوم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور و نوبت اول فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی 1401/04/21 الی 1401/04/23 اعلام گردیده این در حالی است که آزمون ورودی این دوره ها در تاریخ 1401/04/24 برگزار گردید  به دلیل اینکه هر ساله امکان تغییر این تاریخ ها وجود دارد تاریخ های دقیق دریافت کارت ورود به جلسه وبرگ راهنمای آزمون نوبت بیست و سوم دوره های فراگیر کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور و نوبت دوم فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی به محض اطلاع رسانی سازمان سنجش و سایت دانشگاه آزاد از طریق همین پست متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.