دفترچه فراگیر پیام نور

دفترچه فراگیر پیام نور

شرایط مقررات وظیفه عمومی جهت شرکت در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

برابر ضوابط در دوره ی دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانش پذیری معافیت تحصیلی به دانش پذیران تعلق نمی گیرد،لذا داوطلبان مرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگییر دانشگاه پیام نور (بیست ویکم)علاوه برداشتن شرایط مندرج در بندهای (عمومی واختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجاز به شرکت در آزمون سراسری دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر می باشند ولازم است به هنگام قبولی قطعی وثبت نام آن را به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهند:

1-کارت پایان خدمت هوشمند.

2-کارت معافیت دائم هوشمند.

3-متولدین سال 1354 وقبل ار آن

4-مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی )دارای برگ اماده به خدمت بدون مهر غیبت

5-دانشجوی نیمسال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 30/11/99 در سقف سنوات مجاز تحصیلی دانش آموخته می شود.(فاقد غیبت سربازی)

6- دانش آموخته ی مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده واز تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش وشروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد،بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد.

7-کارکنان متهعد خدمت در وزارتخانه ها وسازمان ها (دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد)

8- کارکنان پایور وشاغل در نیروهای مسلح

9- طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشتاسی و دارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر

10- مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی،کفالت و ...)در مدت اعتبار آن.

11-کارکنان وظیفه (لیسانس)اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح وسایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعزام

12- دانشجوی انصرافی دانشگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره 1 ماده 33) انصراف داده؛ به شرط اینکه از تاریخ انصراف در رشته قبلب تا زمان پذیرش در رشته ودانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.

 

 

 

 

 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته ویا ناپیوسته رسمی وبالاتر مورد تایید وزارتین ویا دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی (به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ 30/11/1399) می توانند بدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته گرایش از رشته های امتحانی (به جز رشته های مهندسی نعماری وطراحی شهری) مندرج در جدول شماره 2ثبت نم نمایند.

یادآوری: داوطلبانی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام ویا مشابه نباشد،به تشخیص گروه آموزشی مربوط؛موظفند در دوره دانشجویی علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا 12 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

 

نحوه اعلام نتایج در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

نتیج نهایی آزمون نوبت بیست ویکم، در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:  www.sanjesh.org  به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

محل آزمون در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

محل آزمون داوطلبان براساس استان وشهرستان محل اقامت برای تعیید حوزه امتحانی (بند 28 تقاضانامه) در استان محل اقامت داوطلب می باشد. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 6 دفترچه راهنما ودرج کد مربوط به استان وشهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

زمان توزیع کارت اینترنتی وبرگزاری در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده نوبت بیست ویکم آزمون دوره ای فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور در سال 1399 روز جمعه مورخ 17/11/1399 برگزارخواهد شد ودانش پذیران از روز سه شنبه مورخ 14/11/1399 لغایت روز پنجشنبه مورخ 16/11/1399 می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه کارت و راهنمای ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

فرایند وزمان ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 (نوبت بیست ویکم)

زمان ثبت نام: ثبت نام دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور از روز چهارشنبه مورخ 05/09/1399آغاز وتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/09/1399 انجام خواهد شد.

داوطلبان عزیز برای ثبت نام در دوره دانش پذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور لازم است از تاریخ 05/09/1399 تا 12/09/1399 به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه وبا تکمیل اطلاعات ائلیه وپرداخت اینترنتی مبلغ000/950 ریال (معادل نودو پنج هزار تومان) با استفاده از کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب هر یک از بانک های جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

ثبت نام بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از5 آذر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کلیه داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به

برای ثبت نام در دوره دانشپذیری اقدام کنند.                     www.sanjesh.org نشانی
لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

نظرات کاربران