رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی 1402 به تفکیک

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی 1402 به تفکیک

علاوه بر مقطع تحصیلی و سوابق کاری مورد نیاز شرکت در آزمون نظام مهندسی سال 1402، رعایت تجانس رشته تحصیلی و حرفه انتخابی نیز از اهمیت زیادی بهره مند است. چرا که در صورت عدم رعایت تجانس رشته (مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی) قبولی داوطلب لغو خواهد شد.

لذا با استناد به آخرین آیین نامه و مصوبات کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی لیست عناوین رشته های مجاز به نام نویسی در آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۲ هر حرفه را به صورت مجزا ارائه داده ایم.

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته عمران 1402

 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته عمران ۱۴۰۲ 

عمران

مرتبط با مهندسی عمران - عمران آب 

سازه

مرتبط با مهندسی عمران - راهسازی

ساختمان

مرتبط با مهندسی عمران - عمران روستايی

راه و ساختمان

ساختمان سازی ( مهندسی عملی ، فارغ التحصيلان بعد از بهمن ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی )

سیویل

مرتبط با مهندسی عمران - كاربردی

ساختمان سازی

مرتبط با مهندسی عمران - تكنولوژی عمران

مرتبط با مهندسی عمران - دبيری فنی

مرتبط با مهندسی عمران - ساختمان سازی

مرتبط با مهندسی عمران

معادل ليسانس مهندسی عمران - عمران

مرتبط با مهندسی عمران - خط و ابنيه

مرتبط با مهندسی عمران - عملی

مرتبط با مهندسی عمران - ساختمان و تأسيسات كشاورزی

عمران - ساختمان

 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری ۱۴۰۲ 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری 1402

مهندسی نقشه برداری

مرتبط با مهندسی نقشه برداری

معادل كارشناس مهندسی نقشه برداری

-

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک ۱۴۰۲ 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک 1402

مهندسي ترافيک

برنامه ريزی حمل و نقل

مهندسي ترافيک

معادل كارشناسی مهندسی ترافيک

راه و ترابری

 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی ۱۴۰۲ 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی 1402

مكانيک ( حرارت و سيالات )

الكترومكانيک ( مكانيک ) قبل از سال ۶۰

مكانيک خارج از كشور

مكانيک قبل از سال ۶۰ داخل كشور

مرتبط با مهندسی تأسيسات مكانيکی

معادل كارشناسی مهندسی مكانيک ( حرارت و سيالات )

كارشناسی مهندسی مكانيک ( طراحي و جامدات )

دبيري فني مكانيك (حرارت و سيالات )

مرتبط با مهندسی تأسيسات مكانيکی ساختمان- سردخانه

مرتبط با مهندسي تأسيسات مكانيکی ساختمان- شيمي صنايع گاز

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی ۱۴۰۲ 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی 1402

برق ( قدرت )

الكترومكانيک ( برق ) قبل از سال ۶۰

برق خارج از كشور

الكتروتكنيک

مهندسي برق و الكترونيک

شبكه های انتقال و توزيع

مرتبط با مهندسی تأسيسات برقی ساختمان

معادل كارشناسی مهندسی برق ( قدرت )

دبيری فنی برق ( قدرت )

مهندسی برق - مخابرات

مهندسی برق - كنترل

مهندسی كنترل و ابزار دقيق

مهندسی تكنولوژی كنترل و ابزار دقيق

مرتبط با مهندسی برق ( الكترونيک )

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته معماری ۱۴۰۲ 

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته معماری ۱۴۰۲ 

معماری

معماری ( كاربردی - مهندسي عملی )

معماری و تزئينات داخلی ( فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت )

علمی و كاربردی معماری

مرتبط با مهندسی معماری

دبير فنی معماری

معماری سنتی

مرتبط با مهندسی معماری - مرمت و احيای بناهای تاريخی

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی 1402

رشته های مجاز به ثبت نام در آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی ۱۴۰۲ 

شهرسازی

شهرسازی - طراحي شهری

شهرسازی – برنامه ريزی شهری

مرتبط با شهرسازی – مهندسی محيط

مرتبط با شهرسازی - محوطه سازی و طراحی فضای سبز

مرتبط با شهرسازی - كارشناسی ارشد برنامه ريزی محيط يا محيط زيست

معادل كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحي شهری با برنامه ريزی شهری )

مرتبط با شهرسازی

داوطلبانی که رشته فارغ التحصیلی آن ها در لیست بالا ذکر نشده اما مواد درسی و واحدهای دانشگاهی نزدیکی به رشته مورد نظر را دارند، می توانند به صورت حضوری به کمیسیون هم ارزی (سازمان نظام مهندسی) استان خود مراجعه کرده و بنا به تشخیص مسئولین از امکان ثبت نام خود در آزمون مطلع شده و زمان تعیین شده نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند

نظرات کاربران