زمان آزمون و نحوه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

زمان آزمون و نحوه اخذ کارت ورود به جلسه آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت

کارت شرکت در آزمون سال 1401 از روز سه شنبه تاریخ 1401/02/20 براي مشاهده و پرینت بر روي درگاه اینترنتی: www.azmoon.org قرار گرفت.و آزمون در روز 1401/02/23با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد درمراکز استان ها برگزار شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان رسید.

  • پیش بینی می شود که تاریخ برگزاری آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سال 1402 نیز در همین بازه قرار بگیرد و به محض اطلاع رسانی از طریق همین سایت متعاقبا اعلام خواهد شد.