زمان برگزاری آزمون حسابدار رسمی 1402

زمان برگزاری آزمون حسابدار رسمی 1402

تاریخ آزمون حسابدار رسمی 1402 ، نیمه اول بهمن ماه 1402 اعلام شده است. زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون چند روز پیش از زمان برگزاری آزمون حسابدار رسمی خواهد بود و از طریق همین مقاله اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد. متقاضیان واجدشرایط عمومی که با دارا بودن مدارک مورد نیاز ثبت نام برای شرکت در این آزمون ثبت نام نموده اند می توانند در زمان مقرر در آزمون شرکت کنند.

همچنین به موارد مهم در رابطه به آزمون انتخاب حسابدار رسمی اشاره می کنیم:

  • آزمون در نیمه اول بهمن ماه سال 1401 برگزار می شود. هرگونه در زمان و نحوه برگزاری آزمون تابع مصوبات هیات و دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا (استان تهران) می باشد.
  • تاریخ دریافت کارت شرکت در آزمون و محل برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • آزمون شامل مهارت های حسابداری، حسابرسی، قانون و مقررات مالیاتها، قوانین و مقررات تجاری، مالی، محاسباتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.
  • آزمون به صورت تشریحی و چند گزینه ای (تستی) خواهد بود. سوال های حسابداری و حسابرسی حسب مورد، با استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران( مصوب سازمان حسابرسی) مغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهد بود که مهارت های حرفه ای متقاضیان برای امضای گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی احراز شود.
  • هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست 3/1 نمره منفی خواهد داشت.
  • نصاب لازم برای قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است.

         1-6- کسب %50  نمره سوال های تشریحی(تستی) هر درس.

         6-2- کسب 50% نمره سوال های تشریحی هر درس.

  • پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس به حد نصاب قبولی رسیده باشد.
  • کلیه داوطلبان مشروط تک درس سالهای 1397 و قبل از آن باید در آزمون سال 1402 نمره قبولی درس را کسب نمایند و در صورت عدم موفقیت لازم است همه دروس را آزمون دهند.
  • کلیه داوطلبان مشروط سال های 1398، 1399، و 1400و 1401 باید حداکثر ظرف 5 سال متوالی از اولین سالی که نمره قبولی را کسب می نمایند حدنصاب قبولی درس یا سایر دروس را احراز نمایند و در غیر اینصورت لازم است همه دروس را آزمون دهند.
  • دارندگان مدارک دکتری حسابداری یا مدارک حرفه ای بین المللی مورد تایید هیات تشخیص صلاحیت رسمی، از آزمون مهارت های حسابداری و حسابرسی معاف خواهند بود.

نظرات کاربران