زمان توزیع کارت اینترنتی و برگزاری در دورههای فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 نوبت بیست ویکم

زمان توزیع کارت اینترنتی و برگزاری در دورههای فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 نوبت بیست ویکم

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی‌شده نوبت بیست ویکم آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور در سال 1399 روز جمعه مورخ 17/11/1399 برگزار خواهد شد و دانش پذیران از روز سه‌شنبه مورخ 14/11/1399 لغایت روز پنجشنبه مورخ 16/11/1399 می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه کارت و راهنمای ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

نظرات کاربران