سامانه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سامانه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سایت ثبت نام آزمون حسابدار رسمی سامانه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی tsh2.mefa.ir می باشد. متقاضیان استخدام حسابدار رسمی  می توانند در زمان اعلام شده به سایت ثبت نام آزمون حسابدار رسمی به نشانی tsh2.mefa.ir مراجعه نموده و فرم ثبت نام اینترنتی را تکمیل نمایند.
در بخش ثبت نام در سامانه، ورود صحيح اطلاعات شماره تلفن همراه، پست الكترونيكی و کنترل دقیق اطلاعات ثبت شده به منظور ادامه و پيگيری فرايند ثبت نام، برگزاری آزمون و اعلام نتايج ضروری است. در صورت تغيير شماره همراه و پست الكترونيكی، لازم است پس از ورود به سامانه، در كارتابل منقاضی، در سمت راست كارتابل، در قسمت ساير، روی گزينه پروفايل كليک و سپس نسبت به اعمال تغييرات اقدام نمود