سیاه و سفید تنها سیاه و سفید نیستند

سیاه و سفید تنها سیاه و سفید نیستند

ترکیبات رنگی کاملا سفید ممکن است ساده به نظر برسند، اما به دلیل یک دستی، نیاز به توجه بیشتری به ظرایف و جزئیات در بافت، چین و جنس پارچه در هنگام لمس دارند. علاوه بر آن، همه ی رنگ های سیاه یک جور نیستند: هنگامی که رنگ سیاه گرم (با زیر لایه ی قهوه ای) و رنگ سیاه سرد (با زیر لایه ی آبی) با هم ترکیب شوند رنگ حاصل ممکن است نامطلوب و نامرغوب به نظر برسد. همه ی ترکیبات سفید می توانند چالش برانگیز باشند.رنگ های سفید تابستانی ممکن است برنزه شدن را بهتر نشان دهند و رنگ های سفید زمستانی مایل به کرم خودمانی و راحت به نظر می رسند. اما در فرهنگ های مختلف تفاوت وجود دارد. برای مثال رنگ سفید در غرب تداعی کننده ی خلوص و در شرق یادآور مرگ است. همین مسئله گاهی رنگ سفید را به انتخابی غیر معمول در مد بدل می کند. مانند انواع رنگ های مشکی، رنگ های سفید هم به شکلی خودکار با هم متناسب نیستند. رنگ های سفید گرم و سرد در هنگام ترکیب می توانند کثیف بنظر برسند.

نظرات کاربران