شرایط تغییر وضعیت دانشپذیری به دانشجویی در دوره های فراگیر پیام نور

شرایط تغییر وضعیت دانشپذیری به دانشجویی در دوره های فراگیر پیام نور

شرایط تغییر وضعیت دانشپذیری به دانشجویی در دوره های فراگیر پیام نور:

  • شرکت در آزمون های پایان دوره دانش پذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی
  • کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل های انتخابی

نظرات کاربران