طراحان مد باید بدانند برای چه کسانی طراحی نمی کنند

طراحان مد باید بدانند برای چه کسانی طراحی نمی کنند

یک طراح مد باید درباره مشتری های مورد نظرش اطلاعات زیادی داشته باشد. این ک چند سال شان است؟ کجا زندگی می کنند؟ در آمدشان از کجا تامین می شود؟ چقدر درآمد دارند؟ کجا خرید می کنند؟ از قبل چه می پوشیدند؟ چه چیزهایی تا به حال به آنها عرضه شده است؟ با چه انگیزه ای سودای خرید در سر دارند؟ این سوالات به طراح کمک می کند تا بسیاری از مشکلات بر سر طراحی مد را از میان بردارد.

هنگامی که شناخت مشتری مورد نظر بسیار سخت است، تشخیص مشتریانی کاملا متفاوت با آنچه موردنظر شماست می تواند مفید باشد، افرادی که به طور قطع برای آنها طراحی نشده است. این تلاش شامل شناخت نیاز های مربوط به سبک زندگی می شود که متعلق به دسته دیگر است و همیشه به طراح کمک می کند تا مشتری مورد نظرش را بهتر جذب کند.

 

نظرات کاربران