لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

ثبت نام بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از5 آذر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، کلیه داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به

برای ثبت نام در دوره دانشپذیری اقدام کنند.                     www.sanjesh.org نشانی
لینک دفترچه راهنمای بیست و یکمین دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

نظرات کاربران