مدارک تحصیلی مورد پذیر ش آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۲

مدارک تحصیلی مورد پذیر ش آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۲

مدارک تحصیلی مورد پذیر ش آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۲ در جدول زیر آورده شده است:

مدارک تحصیلی مجاز و سابقه کار حرفه ای مهندسان

مدرک تحصیلی

سابقه لازم

کارشناسی

3 سال

کارشناسی ارشد

2 سال

دکتری

1 سال

علاوه بر مقطع تحصیلی شرط فارغ التحصیل بودن در یکی از رشته های مجاز به ثبت نام  سال 1402و رعایت تجانس رشته تحصیلی و حرفه انتخابی نیز از اهمیت زیادی بهره مند است. چرا که در صورت عدم رعایت تجانس رشته (مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی) قبولی داوطلب لغو خواهد شد.همچنین دارا بودن  سوابق کاری لازم برای شرکت در آزمون نظام مهندسی 1402 مورد بررسی است. 

نظرات کاربران