مدارک مورد پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورو دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک مورد پذیرش دوره های کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نورو دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به تاریخ انتشار دفترچه آزمون کارشناسی ارشد کلیه  دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته رسمی و بالاتر مورد تایید وزارتین ویا دانشجویان سال آخر کارشناسی (به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ پایان شهریور آن سال تحصیلی) و همچنین طلاب سطح 2 و فضلای حوزه علمیه می توانندبدون توجه به نوع رشته تحصیلی کارشناسی خویش در یک رشته گرایش از رشته های امتحانی (به جز رشته های مهندسی معماری و طراحی شهری)  ثبت نام نمایند.لازم به ذکر است که متقاضیان می بایست از شرایط عمومی ثبت نام و پذیرش برای شرکت در آزمون برخوردار باشند.

توجه: متقاضیانی که رشته کارشناسی آنها با رشته کارشناسی ارشد انتخابی همنام و یا مشابه نباشد، به تشخیص گروه آموزشی مربوط، موظفند در دوره دانشجویی علاوه برا واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد، حداکثر تا 12 واحد جبرانی از مقطع کارشناسی همان رشته را با موفقیت بگذرانند.

توجه: با توجه به آیین نامه شماره 2/77633 مورخ 92/5/28 که شورای گسترش آموزش عالی توسط معاون محترم آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر داشته، آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه شماره 432 مورخ 77/9/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، مشمول این مصوبه قرار می گیرند.

  • لازم به ذکر است ازمیان این گروه از افراد آن هایی که دردوره های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه های درسی دوره را برابر برنامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده اند، اجاز دارند در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر( که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود) شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند.
  • همچنین این دسته از افراد که در دوره های فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شده اند، مشروط بر اینکه برنامه های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند. اجازه دارند در آزمون های مقاطع بالاتر شرکت نمایند. این عده از متقاضیان در صورت قبولی در آزمون ورودی مقطع بالاتر موظفند تا 20% واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده به عنوان دروس جبرانی بگذرانند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین  12/00 در دروس مذکور، تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

توجه: آن عده از دارندگان مدرک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر، در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده اند، به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل در شمول این مصوبه قرار نمی گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمون های ورودی دوره های بالاتر را ندارند.

توجه: براساس مصوبه 771 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1394/8/26  دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال های 1377 تا 1381 به دوره های مذکور راه یافته اند. از تسهیلات مصوبه فوق برای ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر برخوردار می شوند.

توجه: ادامه تحصیل افرادی که دارای مدارک استخدامی، داخلی و یا با عنوان «معادل» می باشند، ضمن رعایت آیین نامه مذکور( 2/77633) مورخ 92/5/28 منوط به تایید دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بدیهی است صرفا تاییدیه تحصیلی و یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با مشاورین ما کد 451 را به شماره 30006018 پیامک کنید.

نظرات کاربران