مد از ایده ها متولد شد

مد از ایده ها متولد شد

یک پیراهن ساده یا تی شرت می تواند بدون یک مفهوم پایه ای (کانسپت) خلق شود اما یک مجموعه ی کامل به این مفهوم نیاز دارد. یک مجموعه ی مد باید از ایده ای الهام بگیرد که از واقعیت مادی فراتر رفته و براساس گرایش به هنر، زندگی، زیبایی، اجتماع، سیاست و شخص بوده و به آنها بپردازد. مثال های زیر مدهای محبوبی هستند که از ایده های خاصی نشات گرفته اند.

لباس دورپوش طراحی شده توسط دایان فون فورستنبرگ: ایده ی آن از ورود فراگیر زنان به کارگاه های حرفه ای و تمایل آن ها برای نشان دادن قدرت و در عین حال حفظ جذابیت های زنانه شکل گرفت.

دوخت نرم و آراسته ی جورجیو آرمانی: ایده ی آن واکنش بود به ظهور کسب و کارهای جدید و مدل های تجاری و غیررسمی دهه ی 1970 و 1980، که در نهایت به پیمودن راهی به سوی (جمعه های غیررسمی) (جنبشی که پوشیدن لباس های راحت  ارزان را در محیط کار معمول کرد.) که حالا برای ما نامی آشناست، انجامید.

گرانج: قبل از اینکه به مد و ظاهری محبوب تبدیل شود، گرانج حرکتی بود که به دنبال آگاهی در مورد شیوه ی زندگی پدید آمد.

نظرات کاربران