مستاجری که شخص حقوقی است

مستاجری که شخص حقوقی است

اگر مستاجر شخص حقوقی باشد، مبلغ پرداختی توسط مستاجر که در قرارداد آمده است ملاک محاسبه مالیات خواهد بود ولو اینکه مبلغ آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول سازمان امور مالیاتی باشد (تبصره 1 ماده 54) گفتنی است صرف مبلغ تعیین شده در قرارداد کافی نیست بلکه مال الاجاره پرداختی ملاک است بنابراین اگر پرداخت نشده باشد مجددا جدول سازمان امور مالیاتی ملاک عمل است.