مشاوران حقوقی بدون آزمون 1402

مشاوران حقوقی بدون آزمون 1402

طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ ، افراد واجد شرایط می توانند بدون شرکت در آزمون و تنها با طی کردن دوره کارآموزی ، پروانه وکالت دریافت نمایند.

افرادی که واجد شرایط مشاوران حقوقی بدون آزمون می باشند عبارتند از:

  • اعضای هیات علمی (هیات علمی دانشکده های حقوق) دانشگاه های مورد تایید آموزش عالی با داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق و ۱۵ سال سابقه تدریس
  • افرادی که در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دارای ۵ سال سابقه قضائی، حداقل مدرک لیسانس و شرایط مندرج در ماده ۵ می باشند. ( این افراد از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آن ها پروانه پایه یک وکالت اعطا خواهد شد.)
  • هیات علمی دانشگاه ها و کارشناسان رسمی شاغل در پزشکی قانونی در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۵ با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری ( افرادی که ۱۰ سال سابقه کاری دارند تنها از آزمون معاف بوده و می بایست در دوره کارآموزی شرکت کنند، اما افراد با ۱۵ سال سابقه کاری، از آزمون و کارآموزی تواما معاف می باشند.)
  • اعضای هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی با مدرک دکتری در رشته های مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در آن رشته

کلیه متقاضیان در صورت داشتن شرایط ثبت نام و شرایط شرکت دانشجویان و سربازان می توانند با مطالعه منابع آزمون مشاوران حقوقی در زمان مقرر در این آزمون  شرکت کنند.

نظرات کاربران