مشاور حقوقی در چه شرکت هایی میتواند فعالیت کند

مشاور حقوقی در چه شرکت هایی میتواند فعالیت کند

به طور معمول، همه شرکت ها باید یک مشاور حقوقی داشته باشند که به همه اصول و قوانین حقوقی در زمینه های مختلف آشنایی داشته و بتواند در صورت بروز مشکل، دستورالعمل ها و روند خاصی را برای شرکت در نظر بگیرد و آن را از حالت بحرانی خارج کند. در کل، همه مشاوران حقوقی میتوانند در سه محیط و سازمان کار کنند که هر کدام مزیت های مختص به خود را دارد.لازم به ذکر است که مانند همه مشاغل شرایط استخدام به عنوان مشاور حقوقی نیز مهم و مورد توجه است.یک مشاور حقوقی توانمند وظایف خاصی دارد که میتواند با کسب مهارت در این رشته در سازمان ها و شرکت ها مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد.

 این محیط ها و سازمان شامل  موارد زیر است:

شرکت های دولتی بسیاری از مشاوران حقوقی در شرکت ها و سازمان های دولتی فعالیت کرده و جز کارکنان ثابت آن محسوب میشوند. قابل ذکر است که هر کدام از شرکت ها و یا سازمان های دولتی، برای حیطه های تخصصی، از مشاورهای متخصص و کارآمد بهره میگیرند. 

مشاوران دور کار : احتمال دارد که برخی از مشاور ها از دور و هنگامی که در منزل هستند، بر کارها و امور قانونی یک شرکت نظارت داشته و آنها را کنترل کنند. البته، گاهی برخی از کارفرمایان و یا موکل ها با مشاهده کیفیت کار، آنها را دعوت به کار کرده و از آنها در خواست میکنند تا حضوراً مسئولیت یکی از بخش های حقوقی را بر عهده گیرند. 

شرکت های خصوصی : غالب مشاوران حقوقی در شرکت های خصوصی و در سمت و جایگاه، معاون شرکت مشغول به کار پاره وقت هستند . علاوه بر این، بسیاری از این افراد فقط با هدف کسب تجربه وارد این شرکت ها شده و در صدد تصمیم گیری به عنوان شریک نیستند و البته، برخی از شرکت ها هم به مشاوران اجازه مشارکت غیر برابر در امور شرکت را میدهند. علاوه بر این، این مشاوران میتوانند همزمان به چند شرکت مشاوره دهند.

نظرات کاربران