منابع آزمون سردفتری

منابع آزمون سردفتری

برای آزمون سر دفتری 1401 مانند دیگر آزمون ها دو گروه دروس عمومی و تخصصی تعریف شده استمنابع دروس عمومی، عمدتا در سطح دبیرستان رشته علوم انسانی بوده و منابع دروس تخصصی، منابع رسمی مرتبط با دروس حقوق مدنی، حقوق ثبت، قانون و آیین نامه های دفاتر اسناد رسمی، حقوق جزا و حقوق تجارت می باشد.

در این مقاله به صورت مشروح ، تمام منابع به همراه ضرایب آزمونی ذکر شده اند.

منابع عمومی:

  1. ادبیات فارسی (با ضریب 2)
  2. عربی (با ضریب 1)
  3. احکام شرعی  (با ضریب 2)
  4. اطلاعات عمومی  (با ضریب 1)

منابع تخصصی:

  1. حقوق ثبت (شامل آیین نامه ها، قانون حدنگار و کاداستر و مجموعه بخشنامههاي ثبتی) (با ضریب 3)
  2. حقوق مدنی (به جز مباحث نکاح و طلاق) (با ضریب 3)
  3. حقوق جزا (جزاي عمومی و اختصاصی) (با ضریب 2)
  4. حقوق تجارت (با ضریب 2)
  5. قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامه مربوط (با ضریب 3)

لازم به توضیح است براساس مفاد ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد %70 (امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1)) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاك کشور معرفی می شوند.