مینی مالیسم و تاثیر آن برروی فرش های دکوراتیو

مینی مالیسم و تاثیر آن برروی فرش های دکوراتیو

ما در عصری زندگی می کنیم که سلطه هنری پست مدرنیسم بر آن مشهود است و تحولات فرهنگی و هنری ( از قبیل موسیقی، ادبیات هنر، فیلم، معماری  غیره) را شامل می شود. از میان سه جریان نوین هنری (پاپ، مینیمال و هنر مفهومی) که، رویکرد مدرنیستی  را از زوایای متفاوت به چالش کشیده اند، جریان هنری مینیمال در عرصه های مختلف چون معماری و طراحی داخلی شهرت و محبوبیت خاص پیدا کرده است. این موج هنری از محیطی تجملاتی اجتناب می ورزد و به فضایی آکنده از آرامشف وقار و متانت روی می آورد در این میان طراحی داخلی، هنر تزئین فضاهای داخلی می کند و فرش به عنوان کف پوش در این نوع طراحی مطرح می شود که طرح و رنگ و اندازه و نوع مواد و متریال آن رابطه هم سویی با دکوراسیون داخلی دارد. در این جا این سوالات مطرح می شود که:

آیا فرش های تولید شده جدید پاسخگوی نیاز دکوراسیون مینیمال آرت می باشد؟

آیا شاخصه های هنری مینیمال آرت در فرش های دکوراتیو امروزی دیده می شود؟

مقاله حاضر به مطالعه تاریخ پیدایش و ظهور پست مدرنیسم و ویژگیهای هنری مینیمال آرت و به بررسی فرش های دکوراتیو جدید می پردازد و به سوالات ایجاد شده در این زمینه پاسخ می دهد این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی وبه صورت کتابخانه ای تهیه و گرد آوری شده است.

 

 

 

نظرات کاربران