نحوه ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

نحوه ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی

1- کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون سال 1401 با  داشتن شرایط مندرج در اطلاعیه از روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/08/15به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.orgمراجعه و ضمن مطالعه دقیق آگهی آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمودند. در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیري ارائه شد که می بایست تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداري می نمودند. ضمناً یادآور میشود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی میباشد و متقاضیان لازم است از طریق درگاه اطلاع رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام می نمودند. ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول بوده و این دسته از متقاضیان مجاز به شرکت در آزمون نبودند.

پیش بینی میشود مراحل و تاریخ ثبت نام آزمون سردفتری سال 1402 نیز در همین بازه و به همین صورت انجام پذیرد، که به محض اعلام سازمان سنجش از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد. که متقاضیان می بایست با دارا بودن شرایط عمومی و مدارک مورد نیاز ثبت نام در این آزمون ثبت نام و با دانستن مواد و منابع آزمون خود را برای شرکت در در این آزمون آماده کنند.

2- پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ (2/000/000ریال ) معادل دویست هزار تومان به صورت الکترونیکی از طریق کارتهاي بانکی متصل به شبکه شتاب انجام می پذیرذ. لازم به ذکر است که این مبلغ برای سال 1401 بوده و در صورت اعلام و مشاهده مغایرت وجه ثبت نام از طریق همین پست اعلام خواهد شد.


3- متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند.به ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد .

نظرات کاربران