چرامشاور حقوقی

چرامشاور حقوقی

علاوه بر اینکه، شرکت در دوره مشاوره حقوقی برای عموم کمک کننده و راهگشا بوده و همه میتوانند از بندها و تبصره ها و اصول و قوانین توضیح داده شد در آن،  برای حل انواع مشکلات مرتبط با کسب و کار و فعالیت های روزانه خود استفاده کنند، این دوره برای کارآموزان و دانشجویان انواع گرایش های حقوق هم کارایی داشته و آنها میتوانند از راهکارهای ارایه شده در این حیطه ، برای بر طرف کردن مشکلات خانوادگی،  موانع تجاری و اداری و ... بهره ببرند.

علاوه بر این، افراد و یا فارغ التحصیلانی که در این دوره شرکت کرده و مدرک معتبر به دست آورده باشند ، میتوانند در انواع شرکت های خصوصی و با ساعات کار متغیر مشغول به کار شده و حق الزحمه خود را با توجه به ان ساعات کاری به موقع دریافت کنند. همچنین، مزیت کار کردن در شرکت های خصوصی برای این مشاوران این است که میتوانند به طور همزمان در چند شرکت خدمات مشاوره ارایه کرده و جایگاه و سمت خود را با توجه به نوع سوابق کاری، تحصیلات، حوزه های کاری و شهر محل ارایه خدمت ارتقا دهند. 
قابل ذکر است که افراد علاقمند به حیطه حقوق میتوانند دوره آموزش مشاوره حقوقی را در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان گذرانده و با دریافت مدرک مشاوره حقوق که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، در سازمان های دولتی استخدام شده و به عنوان پرسنل ثابت ، مشغول به کار شوند. تفاوت این پرسنل با پرسنل معمولی در این است که، مدرک این افراد دارای اعتبار بیشتری بوده و میتوانند جایگاه بالاتر و بهتری در یک سازمان حقوقی داشته باشند. 


 نکته مهم در مورد مشاورهای حقوقی این است که، میتوانند با توجه به شرایط کاری و میزان درآمد شان، به صورت مستقل کار کنند و البته برای ارایه خدمت در زمینه حقوق هم به مجوز نیازی ندارند. علاوه بر این، همه مشاوران حقوقی اعم از مشاورانی که در حوزه عمومی کار میکنند و یا آن دسته از مشاورانی که به صورت تخصصی مشاوره میدهند باید دقت داشته باشند که، هر گونه مشاوره و راهکاری که به موکل ها یشان ارایه میدهند دارای تبعات مدنی است.
بنابراین،  مشاوره باید طبق بندها و اصول قانونی بوده و برای خود موکل ضرر و زیان های جدی به همراه نداشته باشد؛ زیرا در صورتی که موکل ها در روند های حقوقی دچار مشکل شوند، خود مشاور ها باید آن زیان ها را جبران کنند . علاوه بر مواردی که بیان شد، آگاهی کلی و عمومی از برخی از روندهای حقوقی به صاحبان برخی از مشاغل امکان میدهد تا کار خود را با اطمینان بیشتری انجام داده و در این زمینه، هدایت گر و راهگشای دیگران نیز باشند. 

نظرات کاربران