چند نکته برای برش پارچه برای طراحان مد

چند نکته برای برش پارچه برای طراحان مد
  • پارچه را روی یک میز به شکلی صاف پهن کنید. سعی نکنید که آن ها را موقعی که در مقابل تان گرفته اید، ببرید. برای دسترسی به همه جوانب پارچه باید از میز استفاده شود.
  • همه چروک ها و پف ها را صاف و درصورت نیاز اتو کنید. مطمئن شوید که رگه های متقاطع و مستقیم دقیقا عمود هستند. برای پارچه های مثل چیفون و شقموس این کار نیازمند توجه ویژه ای است.
  • خطوط برش را به وضوح علامت گذاری کنید، چه در برش مستقیم چه قوس دار. اگر از الگو یا شابلون استفاده می کنید، آن را به پارچه سنجاق بزنید.
  • از قیچی تیز استفاده کنید، هرگز قیچی مخصوص کاغذ را به کار نبرید.
  • قیچی را محکم در دست بگیرید و در طول خط یا از لبه الگوی کاغذی به نرمی ببرید. با هر حرکت برای جلوگیری از تکه تکه شدن لبه لباس، قبل اینکه تیغه ها به طورکامل با هم مماس شوند، مکث کنید. هر برش را به آرامی از نقاط توقف ادامه بدهید.
  • برای انجام یک برش درجهت متفاوت، پارچه را بلند نکنید یا حرکت ندهید. در عوض، دور میز بچرخید و از زوایای مناسب برش دهید.