حسابداری

آکـادمی حسابداری

آموزش ببینید استخدام شوید
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

آکـادمی حسابداری


آکادمی عالی حسابداری دانش پژوهان با هدف مهارت آموزی برای افراد جویای کار و علاقمند به حوزه های مالی و حسابداری شکل گرفته است. سرفصل های جامع و متناسب با نیاز بازارکار، انتقال تجربه محیط واقعی کار مدیران مالی حین اجرای دوره و پشتیبانی حرفه آموزان تا بعد از استخدام و معرفی دانشجویان برتر به بازار کار از ویژگی های خاص این بخش می باشد.

دوره های آکـادمی حسابداری


درخواست مشاوره رایگان


دوره های آموزشی آکـادمی حسابداری


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
57 دوره جامع حسابداری کاربردی خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
56 دوره جامع حسابداری کاربردی اردیبهشت 1400 حضوری یکشنبه سه شنبه ها 15-18 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
55 دوره جامع حسابداری کاربردی اردیبهشت 1400 حضوری شنبه دوشنبه ها 18-21 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام