مدیریت کسب و کار

آکـادمی مدیریت کسب و کار

در سطح یک رهبر اثربخش بالا بروید
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

آکـادمی مدیریت کسب و کار


آکادمی عالی مدیریت کسب و کار دانش پژوهان با هدف پرورش مدیران متخصص در بخش ها و حوزه های مختلف شکل گرفته است. تمامی دوره ها با تمرکز روی اصل مهارت آموزی و ارتقاء مهارت تدوین شده است. تمامی سرفصل های دوره ها نیز بر اساس استانداردهای روز جهانی و نیاز مدیران پیاده سازی شده است.

دوره های آکـادمی مدیریت کسب و کار


درخواست مشاوره رایگان


دوره های آموزشی آکـادمی مدیریت کسب و کار


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
38 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 حضوری عصر روزهای زوج 124 ساعت 72,000,000 ریال 2,000 ریال 14 نفر ثبت نام
37 مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مالی مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 320 ساعت 180,000,000 ریال 140,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
36 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 آنلاین 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
35 LBM مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام