مدیریت کسب و کار

آکـادمی مدیریت کسب و کار

در سطح یک رهبر اثربخش بالا بروید
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

آکـادمی مدیریت کسب و کار


آکادمی عالی مدیریت کسب و کار دانش پژوهان با هدف پرورش مدیران متخصص در بخش ها و حوزه های مختلف شکل گرفته است. تمامی دوره ها با تمرکز روی اصل مهارت آموزی و ارتقاء مهارت تدوین شده است. تمامی سرفصل های دوره ها نیز بر اساس استانداردهای روز جهانی و نیاز مدیران پیاده سازی شده است.

دوره های آکـادمی مدیریت کسب و کار


درخواست مشاوره رایگان


دوره های آموزشی آکـادمی مدیریت کسب و کار


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
60 DBA مالی خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 ساعت 210,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
59 مدیرعامل حرفه ای ceo خرداد 1400 حضوری چهارشنبه پنجشنبه جمعه 0 ساعت 91,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام