لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
60 DBA مالی خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 ساعت 210,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
59 مدیرعامل حرفه ای ceo خرداد 1400 حضوری چهارشنبه پنجشنبه جمعه 0 ساعت 91,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
58 ورود به بازار بورس و سرمایه(مقدماتی) خرداد 1400 حضوری دوشنبه چهارشنبه ها 15 -18 0 ساعت 15,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
57 دوره جامع حسابداری کاربردی خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
56 دوره جامع حسابداری کاربردی اردیبهشت 1400 حضوری یکشنبه سه شنبه ها 15-18 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
55 دوره جامع حسابداری کاربردی اردیبهشت 1400 حضوری شنبه دوشنبه ها 18-21 0 ساعت 52,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
54 دوره جامع اجرای ساختمان خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 ساعت 91,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
52 دوره جامع عکاسی اردیبهشت 1400 حضوری 0 0 ساعت 61,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
51 تکنیک های رزین(میز، اکسسوری) خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه 0 ساعت 21,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
49 پتینه تخصصی خرداد 1400 حضوری یکشنبه سه شنبه 18-21 0 ساعت 21,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام