لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
44 آکادمی حسابداری آذر 1399 حضوری دوشنبه چهارشنبه 18 الی 21 0 ساعت 39,600,000 ریال 27,700,000 ریال 12 نفر ثبت نام
43 آکادمی حسابداری آذر 1399 حضوری یکشنبه،سه شنبه 15 الی 18 0 ساعت 39,600,000 ریال 27,700,000 ریال 12 نفر ثبت نام
42 آکادمی حسابداری آبان 1399 حضوری پنجشنبه 15 الی 18 جمعه 9 الی12 0 ساعت 39,600,000 ریال 27,700,000 ریال 12 نفر ثبت نام
41 آکادمی بورس و بازارهای مالی آبان 1399 حضوری یکشنبه،سه شنبه 18 الی 21 15 ساعت 13,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
40 آکادمی بورس و بازارهای مالی آذر 1399 آنلاین روزهای فرد 17 الی 21 0 ساعت 150,000,000 ریال 105,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
39 آکادمی بورس و بازارهای مالی آذر 1399 حضوری دوشنبه چهارشنبه 18 الی 21 0 ساعت 150,000,000 ریال 110,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
38 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 حضوری عصر روزهای زوج 124 ساعت 72,000,000 ریال 2,000 ریال 14 نفر ثبت نام
37 مدیریت عالی کسب و کار DBA گرایش مالی مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 320 ساعت 180,000,000 ریال 140,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
36 مدیرعامل حرفه ای CEO مهر 1399 آنلاین 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
35 LBM مهر 1399 حضوری 5شنبه، جمعه 124 ساعت 72,000,000 ریال 67,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام