لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
72 DBA ساخت فروردین 1402 حضوری روزهای فرد 242 260,000,000 ریال 190,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
71 DBA مدیرعامل حرفه ای فروردین 1402 حضوری روزهای فرد 320 260,000,000 ریال 190,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
70 DBA مالی فروردین 1402 حضوری روزهای فرد 320 ساعت 260,000,000 ریال 190,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
69 MBA بازار سرمایه فروردین 1402 حضوری دوشنبه، چهارشنبه 320 210,000,000 ریال 160,000,000 ریال 10 نفر ثبت نام
67 دکور 2 (معماری و دکوراسیون داخلی) فروردین 1402 حضوری عصر روزهای فرد 300 190,000,000 ریال 135,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
66 MBA طراحی مد و لباس فروردین 1402 حضوری و آنلاین عصر روزهای فرد 320 240,000,000 ریال 144,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
64 مدیریت کسب و کار با رویکرد مالیاتی و حسابرسی فروردین 1402 حضوری دوشنبه چهارشنبه 60 210,000,000 ریال 160,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
61 دوره جامع اجرای حرفه ای ساختمان های فلزی و بتنی فروردین 1402 حضوری پنج شنبه جمعه ها 240 180,000,000 ریال 119,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
60 DBA مالی خرداد 1400 حضوری پنجشنبه جمعه ها 0 210,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
59 مدیرعامل حرفه ای ceo خرداد 1400 حضوری چهارشنبه پنجشنبه جمعه 0 91,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام