لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
55 دوره جامع حسابداری کاربردی فروردین 1402 حضوری پنج شنبه جمعه ها 204 106,000,000 ریال 79,500,000 ریال 15 نفر ثبت نام
47 دکور 1 (معماری و دکوراسیون داخلی) فروردین 1402 حضوری عصر روزهای زوج 320 210,000,000 ریال 155,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام