لیست دوره ها


کد عنوان زمان شروع دوره نحوه برگزاری زمان برگزاری مدت برگزاری هزینه ظرفیت ثبت نام
89 آموزگار ابتدایی - پکیج عمومی بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 60 ساعت 20,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
88 آموزگار ابتدایی پکیج اختصاصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 40 ساعت 30,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
87 آموزگار ابتدایی - پکیج تخصصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 60 ساعت 40,000,000 ریال 30,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
86 آموزگار ابتدایی - پکیج عمومی و اختصاصی​ بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 60 ساعت 50,000,000 ریال 40,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
85 پکیج جامع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی بهمن 1402 آنلاین شنبه ها 60 ساعت 90,000,000 ریال 45,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
82 mba مشاور حقوقی آبان 1402 آنلاین یک‌شنبه ها 172 ساعت 210,000,000 ریال 18 نفر ثبت نام
81 dba مشاوره حقوقی آبان 1402 حضوری و آنلاین سه‌شنبه پنج‌شنبه‌ها 320 ساعت 260,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
80 موشن گرافیک خرداد 1402 حضوری یکشنبه سه شنبه ها 64 ساعت 92,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
79 گرافیک دیجیتال حرفه‌ای خرداد 1402 حضوری یکشنبه سه شنبه ها 112 ساعت 120,000,000 ریال 15 نفر ثبت نام
78 دوره پتینه خرداد 1402 حضوری پنج شنبه جمعه ها 32 ساعت 61,000,000 ریال 18 نفر ثبت نام