الزام به تحویل ملک قولنامه ایدادگاه الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک قولنامه ایدادگاه الزام به تحویل ملک
وقتی با شخصی معامله را انجام میدهید بعد از بستن این معامله یک سری نتایج به صورت خود به خود دنبال آن خواهد آمد. برای مثال وقتی ماشینی را معامله میکنید؛ فروشنده موظف است آن را تحویل شما بدهد. همچنین است وقتی ملکی را معامله میکنید؛ فروشنده باید آن را به شما تحویل بدهد و تسلیم کند. و اگر از این کار خودداری کند از طریق دادگاه اجبار خواهد شد. همانطور که مشتری موظف است مبلغ قرارداد را پرداخت کند. در این مطلب قصد داریم از الزام به تحویل ملک سخن بگوییم. زمان شکایت برای تحویل ملک برای این که بدانیم چه زمانی ما باید دادخواست الزام به تحویل ملک را تقدیم دادگاه کنیم ابتدا لازم است که به محتوای قرارداد دقت کنیم. ممکن است شما با خود فروشنده توافق کرده باشید که مثلا بعد از یک ماه ملک تسلیم شود در اینجا تا یک ماه شکایت شما شنیده نمی شود. اما بعد از گذشتن یک ماه در صورتی که تحویل داده نشد میتوان دادخواست به دادگاه تقدیم کرد. همچنین اگر طرفین مدتی را تعیین نکرده باشند به محض عدم تحویل میتوان اقدام کرد. الزام به تحویل ملک قول نامه ای در قول نامه هم باید به مفاد قرارداد دقت کنیم غالبا مفاد قول نامه حکایت از خرید و فروش واقعی دارد در اینجا هم میتوان الزام فروشنده را به تحویل ملک خواستار شد. گاهی هم نیاز است که سند رسمی ملک منتقل شود در این باره لازم است الزام به تنظیم سند رسمی هم انجام شود. غیر ممکن شدن تسلیم ملک گاهی در اثر حوادثی تسلیم آنچه خریداری شده چه ملک و چه ماشین و… غیر ممکن می شود مثلا فرض کنید در اثر زلزله ای قبل از تحویل(نه بعد از آن) ملک خراب می شود در اینجا قرارداد خود به خود منحل می شود و اگر پولی به فروشنده داده شده می توان آن را پس گرفت. خسارت تاخیر در تحویل دادن ملک زمانی که فروشنده ملک را باتاخیر تحویل دهد؛ ضمن این که ما میتوانیم از دادگاه الزام به تحویل ملک را بخواهیم میتوانیم خسارت تاخیر را هم مطالبه کنیم. حال ممکن است ضمن خود قرارداد مبلغی به عنوان خسارت مقطوع(وجه التزام) اعلام شده که دادگاه به همان مبلغ حکم میکند. در غیر این صورت اگر طرفین خسارت را پیش بینی نکرده باشند دادگاه به کمک کارشناس میزان آن خسارت را اعلام میکند. دادگاه الزام به تحویل ملک الزام به تحویل ملک را از دادگاهی باید درخواست کرد که ملک در همانجا قرار دارد. برای مثال اگر شما ملکی را در شهر شهریار خریداری کرده اید دادگاه همانجا صلاحیت دارد که دعوای شما را رسیدگی کند. نتیجه گیری در بحث الزام به تحویل ملک اولین مسئله این است که بین طرفین چه تاریخی برای تسلیم ذکر شده و آن معتبر خواهد بود اگر تاریخی ذکر نشده فروشنده باید در کوتاه ترین زمان آن را تحویل بدهد در غیر این صورت میتوان از دادگاه الزام وی را درخواست کرد.